පිටුව_බැනරය

අපව අමතන්න

Wellink Industrial Tech (Shenzhen) Co., Ltd.

Rm 402, Hao Tai Building, No.1 Baomin 2nd Rd

Xixiang, Bao'an, Shenzhen 518102, චීනය

ජංගම දුරකථනය:+86 13829267201

ටී: (86) 755-8657 2900

එෆ්: (86) 769-8225 4557

චීනයේ කර්මාන්ත ශාලාව:

B-3F, No.19 He Xing Rd, Shatou

Chang'an, Dongguan 523866, චීනය

ටී: (86) 769-8160 5819

එෆ්: (86) 769-8225 4557

විද්යුත් තැපෑල:

sales@efowellink.com

  • sns1
  • sns2
  • sns3
  • sns4
  • sns6
ෂෙන්සෙන් සමාගම
Dongguan කර්මාන්ත ශාලාව
ෂෙන්සෙන් සමාගම

Dongguan කර්මාන්ත ශාලාව

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න